Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

سوسک های ایران

 

 

 

 

 

 سوسک های ایران

 

قاب بالان ،سخت بالپوشان Coleoptera اصلاحاتی است که  در کتاب های تخصصی نوشته اساتید  حشره شناسی بکار برده شده . مردم به این حشرات سوسک  میگویند ما هم از این اصطلاح زیبا در فرهنگ ایرانی استفاده می کنیم . سایت حشرات ایران برای آشنایی عموم مردم ایجاد شده و سایت تخصصی  حشره شناسی نیست .متخصصان محترم می توانند از عکس های دیجیتالی گونه های بیشمار و زیبای این سایت بهره برداری علمی نمایند . سوسک هادارای بالپوشی سخت هستند که روی بال پروازی را میپوشاند .و بدو گروه خشک زی و آب زی تقسیم میشوند.

 سه چهارم موجودات زنده را حشرات و حدود 40 در صد حشرات را سوسک ها تشکیل میدهند . بنابراین سوسک ها پر جمعیت ترین و پر گونه ترین موجودات جهان را بخود تخصیص داده است . حدود 350000 گونه در 179 خانواده که در سراسر جهان پراکنده اند مورد شناسائی قرار گرفته که هر سال   گونه های جدید بآن اضافه میشود.تعداد گونه های شناخته شده در کشور ما مشخص نیست.ازاین تعدادتنها حدود 300 گونه جزئ حشراتی هستند که مضر تشخیص داده شده و بقیه در خدمت محیط زیست هستند و بعبارتی مفیدند . مهمترین خانواده سوسک های مفید که بیشتر در جنگل ومراتع با آن بر خورد میکنیم از نظر تعداد گونه ها  خانواده های  سوسک های دونده  زمینی یاسوسک های  کارابید Carabidae و خانواده کفشدوزک ها Coccinellidae ،سوسک دونده سریع Cicindelidae  که در شکار تخم ملخ و سایر حشرات تخصص دارند ،     سوسک های بال کوتاه Staphylinidae ، سوسک معروف دراکولا که در شمال کشور فراوان است  از جنس پدروس از گروه paederinae  است  در خون و ترشحات بدني خود  ماده pederin كه با pseudopederin  همراه است دارا مي باشد که بسيار سمي است و در غلظت بسيار كم 005/0 – 001/0 ميكروگرم التهاب پوستي شديدي ايجاد مي كنددر این خانواده قرار دارد.بعلاوه تعدادی از سوسک های خانواده اسکارابیدا Scarabaidae یا سوسک های شاخک ورقه ای  جزئ سوسک های مدفوع  و پهن خوارند  برای پاکسازی کف جنگل از مواد آلس و فضولات سایر جانوران  نقش موثری دارند . سوسک های که در آب زندگی میکنند همگی شکار چی هستند.سه قسمت سر ، سینه و شکم در  سوسک ها کاملا مشخص و بال آنها که شکم را میپوشاند بجز سوسک های کوتاه بال در قاب کیتینی سخت قرار دارد  . سوسک های نرم تن Cantharidae دارای قاب بال نسبتا نرمی هستندو از سوسک های مفید وشکارچی بشمار می آیند. در زیر این مطالب فهرست گونه های تصویر برداری شده در اطراف گرگان وساری  شهرستان رودسر، اطراف تهران که در سایت معرفی شده اند جهت استحضار بینندگان محترم ارائه می گردد.   گونه ها ی معرفی شده سوسک ها در سایت مربوط به تصاویر گرفته شده توسط اینجانب تا پایان سال 1391 است .تعدادی ازگونه شناسائی و نامگذاری شده هنوز وارد سایت نشده که انشاءالله تاپایان سال جاری به مجموعه عکس ها اضافه میشود. شما میتوانید در سایت حشرات ایران بخش گالری آنها را مشاهده فرمائید.تعداد 385 جنس و702 گونه از 45 خانواده با 2042عکس به نمایش گذاشته شده   . تصاویر ارگینال ویرایش نشده آنها در آرشیو سایت موجود میباشد. شناسائی و تفکیک و نامگذاری آنها به روش مقایسه تصویر ی وبا استفاده از منابع معتبر حشره شناسی صورت گرفته . هر حشره دارای ویژگی های منحصر بفرد میباشد که در اثر کار کردن مداوم ، شناسائی آنها آسان میگردد..ذیلا فهرست 45 خانواده سوسک ها همراه با گونه ها وجنس ها وتعدادعکس ها ارائه میگردد.  اینجانب تخصص حشره شناسی ندارم وهدف آشنائی عموم مردم وعلاقه مندان به طبیعت با گونه های حشرات  که در اطراف ما در فعالیت هستند وهیچگونه اطلاعی در باره آنها ندارند  است .بنابراین احتمال اشتناه در نامگذاری گونه  ها میرود .امیدواریم با راهنمائی مراجعه کنندگان به سایت اشتباهات احتمالی بر طرف شود .

 

Allecullidae

Cteniopus flavus-4 Phpotos

Isomira semiflava -3

Omophlus lepturoides 1

Anaspididae

Anaspis flava-2

Neogalerucella sp-2

Anobidae

Anobium pertinax

Anthicidae

Anthicidae-2

Anthicus antherinus-5

Leptaleus rodriguesi  -8

Anthribidae

Anthribus albinus

Bruchidae

Acanthoscelides obtectus-2

Acanthoscelides sp-1

Bruchidae-3

Bruchidius ater -2

Bruchidius cinerascens-5

Bruchidius imbricornis -3

Bruchidius lividimanus -2

Bruchidius meleagrinus -15

Bruchidius quinqueguttatus- 3

Bruchidius sericatus

Bruchidius sp -5

Bruchidius villosus -4

Bruchidius imbricornis

 

Bruchus loti -2

 Bruchus affinis-4

Mimosestes amicus -9

Callosobruchus maculates-1

Spermophagus sericeus-3  

Urodon suturalis    

Bruchus affinis-

Buprestidae

 Acmaeodera crinite-2  

Acmaeodera elevate-1

Acmaeodera lugubris -2

Acmaeodera sp-2

Acmaeoderella adspersula-1

Acmaeoderella cyanipennis-1

Acmaeoderella gibbulosa -2

Acmaeoderella villosula  -6

Agrilus cyanescens – 13

Agrilus obscuricollis -4

Agrilus sp-2

Anthaxia discicollis -2

Anthaxia fulgurans-3

Anthaxia nitidula

Anthaxia podolica -2

Anthaxia scutellaris -2

Anthaxia similis-3

Anthaxia sp -4

Anthaxia umbellatarum -2

Anthaxia vejdovskyi -2

Buprestidae-1

Capnodis tenebrionis-3

Chrysobothris affinis-3

Coraebus rubi -1

Coraebus undatus -4

Dicerca berolinensis-2

Eurythyrea micans-2

Eurythyrea sp

Eurythyrea micans-1

Julodia bucharica -3

Julodis aequinoctialis

Julodis aequinoctialis

Perotis lugubris -4

Sphenoptera barbarica- 4

Byturidae

Byturus tomentosus

Cantharidae

Cantharidae-8

Cantharis cryptica  -4

Cantharis decipiens -3

Cantharis livida -6

Cantharis pallid  

Cantharis rufa-2

Cantharis sp-2

Cillis ruf

Malthinus occipitalis

Malthinus punctatus

Malthodes marginatus

Rhagonych fulva -4

Carabidae

Abax ovalis-1

Abax parallelus -1

Abax sp-3

Acinopus sp-9

Acupalpus meridianus-1

Acupalpus parvulus-1

Acupalpus sp-1

Agonum assimile-1

Agonum dorsalis-2

Agonum marginatum-1

Agonum muelleri-1

Agonum sp-4

Agonum sexpunctatum-1

Amara communis-1

Amara fulva-2

Amara plebeja-1

Amara similatus-2

Anchomenus dorsalis-1

Aptinus displosor-1

Anisodactylus binotatus-1

Badister bipustulatus-1

Badister bullatus -2

Bembidion lampros-1

Bembidion sp-2

Brachynus crepitans-3

Brachinus explodens-1

Brachynus crepitans-1

Broscus cephalotes

Broscus sp

Calasoma say-1

Calasoma sp-2

Calasoma semilaeve

Calasoma sycophanta

Calasoma wilcoxi-2

Calathus fuscipes-1

Calathus melanocephalus-1

Calodromius spilotus-1

Carabidae-8

Carabus corjaceus-1

Carabus glabratus-1

Carabus purpurascens

Chlaenius sp

Chlaenius vestitus

Demetrias imperialis

Diachromus germanus

Dixus capito-1

Doromius fenstrastus

Dromius quadrimaculata

Dyschirius-sp

Harpalus aeneus

Harpalus pubesens

Harpalus sp

Lebia cruxminor -4

Lebia sp-3

Metabeletes sp

Microlestes  maurus

Mierolestes sp

Molops piese

Oodea helopioides -2

Panagaeus bipustulatus

Ophonus  ardosiacus-2

Ophonus melleti -4

Panagaeus bipustulatus-2

Patrobus  sp-1

Poecilius cuprius

Poecilius Lepidus

Poecillus versicolor

Pterostichus melanarius

Pterostichus cupreus

Pterostichus metallicus – 2

Pterostichus sp -4

Poecilus sp

Potrebus sp

Rhopalostyla virgata

Scarites sp -2

Stenolophus teutonus-2

Stomispum-sp-1

Trechus sp-1

Zabrus tenebrioides

Catopidae

Catops nigricans-2

Cerambicidae

Aegosoma giganteum-1

Agapanthia kirbyi-2

Agapanthia lais -2

Agapanthia cynarae-3

Agapanthia pannonica -2

Agapanthia sp-2

Agapanthia villosovirid-4

Agapanthia villosoviridescens -3

Aromia moschata -5

Calamobius sp -2

Cartallum ebulinum-3

Cerambyx cerdo -4

Cerambyx scopolii -4

Cerambyx sp-1

Certallum ebulinum -4

Chlorophorus sp-1

Chlorophorus varius-6

Chlorophorus glabromaculatus-4

Chlorophorus herbsti -2

Lamia textor -5

Clytus arietis-1

Iberodorcadion sp-2

Leptura aurulenta-5

Paracorymbia fulva-5

Musaria wachanrui-1

Paracorymbia maculicornis -4

Parandra caspia-1

Pilemia hirsutula-1

Plagionotus bobelayei -3

Pronocera angusta -2

Purpuricenus desfontaineii-3

Stenopterus rufus -4

Stromatium unicolor -3

Chrysomelidae

Acanthoscelides sp-2

 Agelastica alni -12

Agelastica sp-1

Altica lythri-1

Altica  sp-1

Altica oleracea -2

Altiselin sp

Asiorestia melanostoma -2

Batophila rubi-3

 Bruchus pisorum -3

Cassida nebulosa -4

Cassida rubiginosa -5

Cassida sp-2

Cassida subferruginea -3

Chaetocnema tibialis

Chrysolina cerealis -10

Chrysolina herbacea -4

Chrysolina hyperici- -4

Chrysolina kuesteri -6

Chrysolina limbata (under)

Chrysolina marginata -6

Chrysolina polita-2

Chrysolina sanguinolenta-1

Chrysomalidae-3

Chrysomela populi -2

Clytra anthraphaxidis -6

Clytra laeviscula-1

Coptocephala rubicunda -6

Coptocephala scopolina-3

Coptocephala sp-5

Coptocephala unifasciata -2

Cryptocephalus floribundus -7

Cryptocephalus hypochaeridis-4

Cryptocephalus pygmaeus -3

Cryptocephalus sp-6

Cryptocephalus vittatus-2

Deloyala guttata  -3

Donacia marginata-2

Entamoscelis adonidis-5

Galeruca interrupta  -3

Galeruca laticollis -2

Galeruca pomonae  -3

Galeruca rufa-2

Galerucella lineola-1

Galerucella nymphaeae  -8

Galeruca sp -3

Gastroidea polygoni-2

Gastroidea sp-1

Gastrophysa polygoni 4

Hippuriphila sp-4

Labidostomis humeralis -5

Labidostomis longimana-1

Labidostomis lusitanica-1

Labidostomis sp-4

Labidostomis taxicornis-5

Labidostomis tridentata -2

Locmaea sp-2

Longitarsus  sp-8

Longitarsus dorsalis-1

Longitarsus exoletus-4

Longitarsus nigrofasciatus-3

Longitarsus pratensis-1

Longitarsus sp-2

Luperus longicornis-1

Lythraria sp-10

Lythraria salicariae-8

Melasoma populi

Neogalerucella  pusilla-1

Oulema melanopus-6

Pachybrachis  tesselatus-3

Phyllotreta nigripes-2

Podagrica fuscicornis -2

Podagrica fuscipes -10

Psylliodes cuprea

Tituboea macropus -4

Xanthogaleruca luteola -13

Cicindelidae

Cicindela germanica

Cicindela campestris

Cleridae

Clerus sp-3 

Trichodes alvearius-2

Trichodes apiarius  -4

Trichodes axillaris  -5

Trichodes quadriguttatus- 7

Trichodes viridiaureus -3

Coccinellidae

Adalia bipunctata -9

Adalia decempunctata -34

Calvia decemguttata-3

Cheilomenes sexmaculata-47

Chilocorus bipustulatus -5

Clitostethus arcuatus -2

Coccidula rufa -15

Coccinella  without punctata-1

Coccinella 9-punctata  -2

Coccinella 11-punctata-1

Coccinella distinct -1

Coccinella hieroglyphica-5

Coccinella magnifica -4

Coccinella septempunctata- -4

Coccinella undecimpunctata -4

 Coccinelle rose-1

Coccinellidae-5

Coccinula 11-punctata -2

Cryptolaemus montrouzieri -9

Curinus coeruleus -2

Cynegetis impunctata-1

Cynegetis-und -Adlia decempunctata-1

Delphastus berryi -13

Diomus westerduijni  -4

Exochomus 4-punctata-1

Exochomus laeviusculus-7

 Exochomus nigromaculatus -2

Halyzia sedecimguttata-1

Harmonia 4-punctata-1

Harmonia axyridis-9

Harmonia quadripunctata -3

Harmonia sp-1

Hippodamia convergens-1

Hippodamia septemmaculata-1

Hippodamia undecimnotata-1

Hippodamia variegata -29

Hippodamia

Hyperaspis campestris -5

Nephus quadrimaculatus -9

 Hyperaspis reppensis -4

Oenopia conglobata  -5

Propylea quattordecimpunctata-19 

Psyllobora sp-1

Psyllobora vigintiduopunctata

Rodolia cardinalia -8

Sasajiscymnus tsugae-1

Scymnus apetzi  -5

Scymnus frontalis-1

Scymnus interruptus -3

Scymnus mimulus -4

Scymnus rubromaculatus -2

Scymnus sinuanodulus 14

 Stethorus  punctillum-7

Subcoccinella vigintiquaturpunctata-2

Thea vigintiduopunctata-1

Tytthaspis sedecimpunctata -2

 Vibidia duodecimguttata-4

Colydiidae

Ditoma crenata -2

 Colydiidae-6

Curculionidae

Acentrus histrio-4

  Alcides karelini-4

Anthribus albinus-3

Anthonomus grandis-7

Anthonomus rubi

Apion frumentarium-1

Aulacobaris coerulescens -2

Baris artemisiae -2

 Baris laticollis-1

Brachyderes sp-1

Ceutorhynchinae picitarsis

Ceutorhynchus sp-3 

Chlorophanus viridis -3

Cionus hortulanus -8

Cionus olens -2

Cionus scrophulariae-2

Cleonus piger-1

Coniocleonus nigrosuturatus -2

Conorhynchus pistor-1

Curculionidae-6

Dorytomus sp -2

Glocianus punctiger -6

Gymnetron linariae -1

Gymnetron tetrum  -2

Hypera sp-1

Larinus  alpes-1

larinus flavescens-2

Larinus jaceae -2

Larinus latus -7

Larinus minutus -2

Larinus obtusus -3

Larinus onopordi  -5

Larinus ovaliformis-1

Larinus planus-1

Larinus sturnus  -1

Larinus turbinatus  -3

larinus sp-1

Larinus sturnus -3

Larinus vulpes -2

Lasio rhynchites-1

Leucosomus jaceae-1

Leucosomus sp-5

Lixus albomarginatus -4

Lixus angustatus-2

Lixus ascanii-1

Lixus bardanae -10

Lixus cardui-4

Lixus fasciculatus-1

Lixus filiformis-2

Lixus incanescens-1

Lixus pulverulentus -2

Lixus subtilis-1

Lixus sp -2

Magdalis cerasi-2

Magdalis violacea-1

Malvaevora timida-2

Melanobaris laticollis -3

Melanobaris morio-1

Melanobaris sinapis -2

Miarus campanulae-1

Myllocerus posti -8

Phloeophagus turbatus-7

Phyllobius pomaceus-3

Polydrusus sp-3

Pseudocleonus  sp-2

Pseudoperapion brevirostre

pseudoprotapion astragali

Rhabdorrhynchus anchusae

Rhinocyllus conicus -5

Rhinusa asellus -5

Rhopalapion longirostre-5

Sibinia phalerata-6

Sibinia pellucens -1

Sitona sp -2

Sitona lineatus-3

Sphenophorus striatopunctatus

Tychius  sp-2

Tychius picirostris

Tychius pumilus -2

Tychius sefrensis -2

Dasytidae

Dascillus cervinus -5

Dasytes cyaneus-4

Dasytes niger-1

Dasytes virens-3

Psilothrix viridicoerulens -3

Dermestidae

Anthrenocerus australis-1

Anthrenus angustefasciatus -4

Anthrenus delicates-1

Anthrenus flavipes -5

Anthrenus museorum -7

Anthrenus pimpinellae -5

Anthrenus  sp -12

Anthrenus scrophulariae -2

Anthrenus verbasci-6

Attagenus aristidis-1

Attagenus bifasciatus -3

Attagenus Latreille -2

Attagenus quadrimaculatus-3

Attagenus simonies-2

Attagenus smirnovi -2

Attagenus sp-3

Attagenus tigrinus-1

Attagenus trifasciatus -3

Attagenus unicolor-2

Dermestes fuliginosus-4

Dermestes haemorrhoidalis-1

Phradonoma nobile -4

Trogoderma angust

Drilidae

Drilus concolor-2

Dytiscidae

Agabus sp

Coelambus confluens

Colymbetes fuscus

Dytiscus dimidiatus-2

Eretes sticticus-1

Guignotus pusillus

Guignotus sp-2

Hydroporus pubenscens-2

Hygrotus inaequalis-4

Ilybius sp

Platambus maculates

Rhantus sp-3

Elateridae

Adrastus limbatus-5

Agriotes sputator-2

Athous bicolor-1

Athous haemorrhoidalis

Athous niger

Betarmon bisbimaculatus -4

Brachygonus megerlei -4

Clambus  sp

Ctenicera-sp

Drasterius bimaculatus -5

Elateridae-7

Stenagostus rufus-3

Stenagotus sp -2

Zorochros dufouri  -5

 Gyrinidae

Gyrinus natator

Haliplidae

Halipus sp-3

Heteroceridae

Hetero cerus  -3

Hetero sp -2

Hydraenidae

Berosus sp -3

Enochrus test-1

Limnebius  sp

  Laccobius sp

Hydrophilidae

Coelostomea sp

Hydrous piceus

Hydrophilidae

Limnoxeus sp

Paracymus sp-2

Lagriidae

Lagria hirta -1

Lampyridae

Lampyris noctiluca

Lampyris noctiluca-femelle-1

Phausis splendidula

Lucanidae

Dorcus parallelepipedus

Dorcus sp

Pseudolucans  capreodus female-3

Pseudolucans capreodus-male-1

Malachiidae

Anthocomus bipunctatus-2

Anthocomus rufus-4

Attalus minimus  

Axinotarsus pulicarius-2

Clanoptilus elegans -2

Cyrtosus ovalis -8

Hypebaeus flavipes -3

Hypebaeus sp-6

Malachius aeneus –8

Malachius sp-4

Mecetophagidae

Mecetophagus punctatus-1

Meloidae

Alosimus chalybaeus-11

Alosimus sp

Hycleus fusca-3

Hycleus pirata

Hycleus scabiosae  -8

Hycleus -sp-2

Lydus humeralis -3

Lydus trimaculatus -4

Lydus turcicus-8

Lydus unicolor -2

Lytta suturella

Muzimes iranicus -10

Mylabris calida-2

Mylabris crocata -4

Mylabris fabricii-4

Mylabris hemprichi

Mylabris  quadripunctata – 14

Mylabris  sedecimpunctata  -2

Mylabris intermedia-2

Mylabris kodymi

Mylabris maculosopunctata

Mylabris quadripunctata -2

Mylabris sp-6

Mylabris variabilis -5

Mylabris varians -2

Nemognatha chrysomelina -5

Stenodera caucasica-2

Zonitis flava -7

Mordellidae

Mordella aculeata –7

 Mordella holomelaena-2

Mordella hubbsi-2

Mordella sp

Mordellistena humeralis -8

Mordellistena nigella-3

Tomoxia bucephala-3

Variimorda villosa-12

Nitidulidae

Carpophilus hemipterus

Epuraea ocularis -1

Meligethes aenens-7

Carpophilus sp

Meligethes sp

Odemeridae

Anogcodes ferrugineus-15

Anogcodes rufiventris-11

Anogcodes fulvicollis -2  

Anogcodes sp -2

Gaurotes sp-1

Oedemara femorata -11 P

Oedemera lurida-8P

Oedemera nobilis-6 P

Oedemera virescens-2P

Oedemera-sp-9P

Pyrochroidae

Pyrochroa sp-2Photos

Rhipiphoridae

Macrosiagon tricuspidatum- 6 Photos

Scarabaidae

Adoretus persicus-2

Amphicoma bombylitore-1

Amphicoma sp-1

Amphimallon solstitiale-3

Anisoplia agricola -2

Anomala dubia -2

Anoplotrupes sp-1

Anoplotrupes stercorosus-2

Aphodius Contaminatus

Aphodius fimetarius

Aphodius fumetarius

Aphodius granaries-2

Aphodius podrosus

Aphodius rufipes

Aphodius rufus

Aphodius sordius-2

Aphodius sp

Caemalopterus hirtus

Calloodes rayneri

Calloodes sp-2

Calloodes sp-1

Cetonia aurata-7

Cetonia sp-2

Copris hispanus-2

Copris lunaris-3

Eulasia bicolor -3

Eulasia bombilius

Eulasia papaveris -2

Eulasia sp -4

Gametis jucunda-2

Geotropes sp

Geotrupes auratus

Geotrupes stercorarius-5

Geotrupes stercorarius-2

Geotrupes Vernalis

Geotrupes Vernalis-2

Left-Potosia Right-Cetonia

Melolontha hippocastanie

Mimela splemdens -10

Netocia opaca

Onthophagus nuchicornis-2

Onthophagus sp-2

Oryctes elegango-2

Oryctes nasicornis-2

Oxythyrea cinctella -12

Oxythyrea funesta

Oxythyrea sp-2

Phanaeus vindex

Phyllopertha horticola

Phyllophaga glabricula-2

Polyphylla fullo-4

Potosia aeruginosa

Potosia cuprea

Potosia funebris -3

Potosia opaca

Potosia sp-2

Protaetia affinis-8

Protaetia morio

Protaetia speciosa-2

Protaetia subpilosa-4

Protaetia vidua

Pygopleurus  sp

Pygopleurus banghaasi

Pygopleurus diffusa -5

Pygopleurus psilitrichia

Scarabaeus pius-2

Scarabaeus sacer

Scarabaidae-3

Sisphus schaefferi

Sorica brunna

Trichius fasiatus

Tropinota hirta-7

Tropinota turanica -3

Valgus hemipterus-3

Scolitidae

Cryphalus sp-4

Scolitidae-2  

Silphidae

Necrophorus  humatur-2

Phosphuga atrata

Silpha tristis-2

Silphidae-2

Staphylinidae

Achenium sp

Aleochara bipustulata

Anotylus rugosus-6

Anotylus sp

Anotylus tetracarinatus

Domene sp

Drusilla canaliculata

Eusphalerum signatum

Gabrius appendiculatus-2

Gabrius splendidulus

Gagrius appendiculatus

Gyrophaena sp

Lordithon lunulatus-2

Medon ripicola

Nudobius lentus -2

Ocypus sp-2

Paederus Larve

Paederus iliensis

Paederus littoralis -6

Paederus riparus

Pederus littoralis-4

Philonthus sp

Staphylinidae -3

Tachinus latico-2

Tachyporus hypnorum

Tachyporus obtusus-2

Tenebrionidae

Adesmia  cothurnata  -2

Adesmia biskrensis

Adesmia dilatata-3

Adesmia sp-3

Akis reflexa-2

Allophylax sp-1

Alphitobius pieceus

Blaps lethifeva

Blaps lethifeva

Blaps mortisage

Blaps-sp-2

Cryoticus L. and Pedinus R.

Crypticus quisquilius

Dailognatha quadricollis

Erodius emondilaevis-3

Onymacris vegatapennis

Opatrum  sp2  

Opatrum sabulosum-2

Oterophloeus picipes

Pachyscelis karelini-6

Pedinus femovalis

Pimelia angulata

Polypleurus sp

Scaphidema metallicum

tenebrio moli

Tenebrio obscures

Tenebrio sp

Tenebrionidae -14

Tentiria tesserula

Tentyria herculeana

Trachyderma  hispida

Tribolium confusum

Trigonoscelis  grandis