Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

زنبور های شکارچی عسل پارازیته وخاکی ایران

 

زنبور های ایران

زنبور ها با نام علمی    Hymenoptera  به فارسی بال غشائیان به گروه وسیعی از این رده اطلاق میشود .به دو زیر رده  زنبور های گیاهی Symphyta  وسایر زنبور ها Apocrita تقسیم میشوند .زنبور های آپوکریتا نیز به دو دسته زنبور های نیش دار Aculeata و زنبور های پارازیته  Parasitica تقسیم میشوند.

زنبور های سیم فیتا که به زنبور های گیاهی مشهورند.مهمترین وپر گونه ترین این خانواده Tenthredinidae و Argidae است که بسیاری از گونه های آن جزئ آفت گیاهی هستند .سایر زنبور ها بیشترین خانواده زنبور ها را در بر دارد وبه جز چند گونه از زنبورهای کوچک که جزئ آفات پسته وبادام هستند بقیه حشراتی مفیدند . 

زنبور های نیش دار Aculeata

زنبور های نیش دار یا آکولاتا که زنبور عسل هم جزئ آنها است بیشتر در معرض دید ما قرار دارند .دلیل آن بزرگی نسبی بدن آنها است وبزرگترین وخطرناک ترین زنبور های نیش زن در این گروه قرار دارند.خانواده های مهم این گروه عبارتند از :

زنبور های زیبای متالیک که مهمترین خانواده آنها ،Chrysididae   - Bethylidae-Drynidae هستند .

زنبور های مخملی به نام Scolioidea که خانواده های Scoliidae-  Tiphiidae-Mutillidae در این گروه قرار دارند .گونه هائی از خانواده Scoliidae جزئ بزرگترین وخطرناک ترین زنبور ها هستند ودر ضمن کمیاب وبسیار مفیدند واز انسان دوری میکنند ودرموارد بسیار استثنائی تهاجمی اند .در اطراف تهران وساری وبهشهر توانستم از آن عکس بگیرم اتدازه حدود 4 سانتی متر است.شاید بزرگترین زنبور ایران باشد .در اروپا بزرگترین زنبور بشمار می آید .

مورچه ها Formicidae هم جزئ زنبور های نیش دار کلاسه بندی شده است .

زنبور های خرمائی که مهمترین خانواده آنها Vespidae , pompilidae .زنبور های زرد که به Vespa معروف هستند جزئ زنبورهای نیش زن خطرناک هستند .ولی اگر به انها کاری نداشته باشیم وچوب داخل لانه آنها نگذاریم با ما کاری ندارند وازما فرار میکنند .دارای زندگی اجتماعی در تعداد اندک و همه شکارچی هستند.بسیار مفیدند ودائم در جستجوی شکارند وهمه ما بارها انها را دیده ایم واز دیدن انها لذت برده ایم .

زنبور های Apoidea اخرین ومعرف ترین گروه از زنبورهای نیش زن زنبور های عسل وگروه بیشمار زنبور های زیبای گرده افشان هستند .کشاورزان اشنا به طبیعت از حضور انها در باغ ومزارع به شعف می ایند .مهمترین این خانواده ها عبارتند از Apidae که زنبور عسل یک گونه از آنها است انواع بسیار متنوعی از زنبورها در آن خانواده قرار دارند وهمه گرده افشان اند .خانواده های Andrenidae-Melittidae-Colletidae-Megachilidae  از دیگر گروه گرده افشان هستند که به زنبور ها خاکی شهرت دارند .لانه خود را در شکاف زمین زیر سنگ ها ودر مزارع ومراتع وکوهستان فراوان هستند .

زنبور های پارازیته یا Parasitica

 زنبور های پارازیته بعوض نیش دارای میله تخمریز هستند که با آن مانند مته پوست درختان ویا بدن شکار خود را سوراخ کرده ودر آن تخم میگذارند .این دسته زنبور ها لارو بسیاری از حشرات از جمله آفات گیاهی را از بین میبرند وبسیار مفید هستند .تا کنون 22000 نوع در جهان شناسائی شده اند .دارای اندازه حدود 22 .0 الی 5 میلیمتر هستند از این جهت بندرت در دید ما قرار میگیرند وتشخیص آن در طبیعت دشوار است . فقط اندکی از این زنبور ها جزئ آفات گیاهی بشمار می آیند ,اکثر انواع این زنبور ها بصورت پارازیته بر روی ویا درون لارو ها و بدن سایر بند پایان زندگی میکنند نوع ماده آنها تخم خود را در بدن لارو و یا حشره کامل میگذارد .معروفترین آفت این زنبور ها از خانواده Torymidae و  Eurytomidae است که جزئ آفات پسته وبادام است .این زنبور ها برای مبارزه با افات گیاهی بطور انبوه پرورش داده میشوند ودر انستاریوم های وسیع تکثیر وبه باغ داران میفروشند . در ایران در شرکت مزرعه نمونه ارتش  در انبارالوم  گرگان یک نمونه از این انسکتاریوم های مدرن فعال است و زنبور ریز براکون را تکثیر میکنند .مهمترین خانواده این گروه عبارتند از :

ایکنئومونیدا Ichneumonoidea زنبور های خانواده Ichneumonidae- Braconidae معروف ترین آنها هستند .

کالسید ها Chalcidoidae   خانواده های -Mymaridae-Trichogrammatidae-

Eulophidae-Chalcididae-Pteromalidae-Torymidae جزئ این گروه هستند وهمه به جز تعداد اندکی در خدمت دفع آفات نباتی هستند .

دم پرچمی ها Evanoidea که شامل خانواده های Evanidae-Fightidae-Ibaliidae-Gasteruptionidae  دو خانواده فیگاتیدا وایبالیدا دارای گونه های بسیار ریز ند ومن تا کنون گونه ای از آنها رامشاهده نکردم .فیگاتیدا به زنبور انجیر معروف است بیشتر در انجیر وحشی یافت میشوند .کشاورزان سالانه هنگام گل دهی انجیر تعدادی از انجیر های وحشی را برای انتقال این ریز زنبور ها به باغهای انجیر خود برای باردهی بیشتر استفاده میکنند .در استان فارس گزارش شده است .

زنبور های انگل تخم Proctotrupoidea شامل خانواده های-Proctotrupidae-Scelionidae-Platygasteridae که بسیار ریز هستند ونوع ماده تخم های خود را درون تخم پروانه ها وسایر که حدود یک میلیمتر هستند میگذارند ولارو آنها از محتویات درون آنها تغذیه ورشد میکنند ومعمولا اندازه این زنبور ها حدود یک میلیمتر است .شانس برخورد با این زنبور ها بسیار کم است .جزئ حشرات بسیار مفید جنگل ومرتع هستند

وبالاخره آخرین گروه از زنبور های پارازیته زنبور های هیپرپارازتها  با نام علمی Ceraphronoidea که کمیاب اند .

نکته ای که در پایان مایلم به آن اشاره ای داشته باشم کم اهمیت بودن گروه بندپایان وحشرات وبه خصوص زنبور ها ار نظر دانشمندان حشره شناسی در ایران است .البته باید ازعان کنیم که ما تشکیلاتی به نام حشره شناسی در ایران نداریم وحشره شناسی را برده ایم زیر مجموعه گیاه پزشکی که همان افت شناسی است وتنها یک موسسه گیاه پزشکی وجود دارد .اگر در کنار افات به حشرات دیگر برخورد کنند واقبال آن حشره هم برای برای شناسائی یاری کند آنرا تحویل کارشناس حشره شناس میدهند .دقت فرمائید هشتاد درصد جانوران محیط زیست ما حشرات است ونقش اول را دربقائ محیط زیست دارند .ولی متاسفانه کوچکترین قدمی برای شناسائی فون بند پایان وحشرات در کشور نشده ولی در موضوع آفات گیاهی که فقط از یک میلیون واند ی گونه بندپایان فقط چند هزاز گونه آفات هستند الحوالله کار فراوان شده .

هنوز همه مردم زنبورها زنبور ومگس ها را مگس مینامند وتعدادی اندک دارای نام ونشان ایرانی هستند .اینجانب مدت 20 سال زحمت کشیده ام وحدود 30000 عکس از حشرات دارم وبمرور منتشر میکنم که در نوع خود بسیار با ارزش است ولی کمتر کسی اهمیتی به این کار ها میدهند .در گشور های اروپائی نه تنها همه گونه های حشرات را شناسائی ونامگذاری کرده اند بلکه گونه های در حل انقراض وکمیاب را اعلام وکسانی که به آنها تعرض کنند جرم محسوب میشود وآنها را جزئ ذخائر جانوری وپر اهمیت تلقی میکنند همنطور که محیط زیست ما پلنگ را با اهمیت تلقی میکند واز سایر جنبندگان با ارزش طبیعت که خداوند متعال بالاترین ارزش برای آنها قائل شده وبه انسان در باره آنها تذکر میدهد خبری ندارند .

    کشور پهناور وزیبای ما با تنوع آب و هوائی واقلیم های متنوع زیستگاه گونه های زنبور ها وسایر بند پایان بسیاری است که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته اند با وجود اینکه مردم ایرا ن مردم با ایمان  هستند و در قرآن مجید میفرماید:

وما من دابته فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیئ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون –سوره انعام -وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ- يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ38

محققا بدانید که هر جنبنده ای در زمین و هر پرنده ای که با دو بال در هوا پرواز میکنند همگی طایفه ای مانند شما نوع بشر هستند . ما در کتاب آفرینش از ییان هیچ چیز فرو گذار نکرده ایم .بند پایان وزنبور ها جزئ جنبدگان هستند وخداوند متعال این مثال را برای ما میزند که ارزش این جنبندگان که در اطراف ما بسر میبرند را بیان کند .ارزشی مانند ما انسان ها و همه آنها مانند ملائکه دارای ماموریت ویژه ای در حیات روی کره زمین هستندو خداوند متعال را سجده می کنند .وسجده آنها تسلیم بی چون و چرا دربرابر  ذات باریتعالی واستوار بودن بر ذات الهی خود است .انسان قدرت درک سجده آنها را ندارد 

 در آیه فوق اگر در متن آیه توجه فرمائید انسان وپرندگان را از دابه جدا نموده است  مورد دوم پرندگان پرواز میکنند وحشرات هم پرواز میکنند ولی خداوند با شمردن بال پرنگان که دو است آنها را از حشرات که چهار بال دارند جدا میکند واین نشان دهنده نقش بسیار مهم جنبندگان در کنار فرامین وقوانین خداوند در حیات زمین که ملائکه هستند .هر دو دست بدست هم حیات را درزمین به پا داشته ند چرا که گیاهان به بند پایان وابسته هستند وما انسان ها هم بدون گیاهان زنده نیستیم . گیاهان تامین کننده اکسیژن تنفسی ما هستند .

خانواده های-Crabronidae

Cephidae- Ampulicidae --Aphelinidae--Encryiidae-Cynipidae-Diapriidae -Leucospidae- myridae-Perilampidae-Tiphiidae که انتخاب شده اند خانواده هائی هستند که در گالری این سایت آورده شده ودر مطالب بالا منظور نکرده ام .انشائلله پس از بررسی اصلاح میکنم شما میتوانید با کلیک کردن بر روی اسامی انتخاب شده وارد خانواده های آنها شوید وعکس ها را مشاهده کنید-سید محمد تقوی اهرمی .مرداد1395 ویرایش جدیدآذر 1396  در زیر اسامی گونه ها هم معرفی شده اند .لیست زیر اسامی گونه های درج شده در گالری سایت است که انشائالله گونه های جدید تر به آنها اضافه میگردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ampulicidae  

Ampulex sp-4

Anderenidae

Andrena agilissima

Andrena argentata-7

Andrena chrysosceles -8

Andrena clarkella-4

Andrena coitana -2

Andrena flavipes -8

Andrena florea -4

Andrena fulva-5 

Andrena gravida -4

Andrena hattorfiana-2

Andrena labiata-4

Andrena minutula -5

Andrena nasuta -2

Andrena ovatula-5

Andrena pilipes -3

Andrena praecox-3

Andrena ricipiens-10

Andrena schencki -2

Andrena sp-6

Andrena subopaca -4

Andrena symphyti-2  

Andrena thoracica

Calliopsis sp-2

Camptopoeum frontale -5

Nomada goodeniana-2

Panurginus montanus

Aphelinidae

Aphelinidae-3

Aphelinus mali

Aphelinus sp-2

Encarsia formosa -3

Encarsia sp

Chlorops sp-3

Apidae

Amegilla albigena-2

Amegilla cingulata

Amegilla quadrifasciata-6

Amegilla sp-3

Anthophora acervorum

Anthophora aestivalis

Anthophora atroalba-2

Anthophora bimaculata-2

Anthophora furcata

Anthophora plumipes-2

Anthophora quadrimaculata -2

Anthophora retusa-2

Anthophora sp-6

Anthophora urbana

Apis mellifera-16

Apis sp

Bombus barbutellus-7

Bombus hortorum-2

Bombus lucorum

Bombus maderensis

Bombus plumipes

Bombus sp-2

Ceratina chalybea – 3

Ceratina cyanea -3

Ceratina sp-2

Epeolus sp

Epeolus variegatus-3

Eucera nigrifacies -6

Eucera sp-6

Eucera

Habropoda tarsata-2

Melitta leporina-2

Nomada fabriciana-3

Nomada lathburiana-2

Nomada sp

Osmia rufa

Sphecodes ferruginatus -10

Sphecodes miniatus -1

Sphecodes monilicornis-1

Sphecodes sp-2

Xylocopa violacea -4

Argidae

Arge cyanocrocea -2

Bethylidae

Bethylidae

Goniozus distigmus

Bethylus cephalotes-7

Braconidae

Agathidinae sp-4

Aleiodes indiscretus-6

Alloea contracta-6

Apanteles glomeratus

Apanteles sp -3

Aphidiinae sp-3

Aphidius matricariae-2

Ascogaster excisa-2

Bassus sp-11

Blacus maculipes

Bracon hebetor

Bracon intercessor-2

Bracon mediator-8

Bracon minutator

Bracon roberti

Bracon sp-14

Bracon triangularis-2

Bracon urinator

Braconid sp

Braconid therophilus-2

Braconidae -21

Braconide Braconine

Braconide doryctes-2

Braconide glyptomorpha-14

Braconide rouge

Braconinae sp

Chelonus-sp-14

Cotesia glomerata -2

Cotesia melanoscela-2

Cotesia salebrosa

Cotesia tibialis

Cremnops desertor

Dacnusa areolaris-2

Diaeretiella rapae-3

Eubazus pallipes-2

Eubazus sigalphoides -2

Eubazus tibialis

Glyptomorpha sp-9

Habrobracon

Lytopylus sp-2

Mesocrina indagatrix

Meteorus sp-2

Opiinae sp

Phaedrotoma reconditor -5

Protapanteles marginatus -2

Cephidae

Cephus pygmeus -3

Cephus pygmeus -10

Cephus pygmeus

Chalcididae

Brachymeria calliphorae-6

Brachymeria femorata-2

Brachymeria minuta-2

Brachymeria sp-2

Chalcis sispes

Chrysididae

Chrysididae-3

Chrysis blanchardi

Chrysis chrysoprasina-3

Chrysis germari

Chrysis ignita -5

Chrysis illigeri -6

Chrysis longula – 4

Chrysis mixta -3

Chrysis radians

Chrysis sp-2

Chrysura refulgens

Holopyga fervida -2

Holopyga generosa-1

Holopyga jurinei-3

Holopyga ventralis -3

Omalus aeneus -9

Omalus auratus-2

Pseudomalus pusillus -3

Stilbum calens-2

Stilbum cyanurum-16

Trichrysis cyanea

Colletidae

Acollectes sp-2

Colletes carinatus

Colletes cunicularius-4

Colletes daviesanus -6

Colletes fodiens-2

Colletes hederae-9

Colletes hylaeiformis-3

Colletes marginatus -5

Colletes similis -5

Colletes sp-9

Colletidae-3

Halictus  scabiosae

Hylaeus angustatus -8

Hylaeus annularis -11

Hylaeus calvus-3

Hylaeus communis-11

Hylaeus confusus-5

Hylaeus cornutus -13

Hylaeus gibbus-8

Hylaeus gredleri

Hylaeus hyalinatus-8

Hylaeus imparilis -2

Hylaeus kahri -2

Hylaeus mesillae

Hylaeus mesillae-7

Hylaeus nigritus -3

Hylaeus pectoralis-10

Hylaeus punctulatissimus-24

Hylaeus signatus -4

Hylaeus sp-20

Hylaeus variegatus -15

Crabronidae

Alysson spinosus -2

Astata boops-3

Bembecinus sp-2

Bembecinus tridens -4

Bembix olivacea-4

Bembix tarsata -2

Cerceris arenaria-2

Cerceris quinquefasciata -3

Cerceris sp-10

Crabronidae-11

Crossocerus podagricus

Diodontus minutes

Diodontus sp

Diodontus tristis-10

Dryudella stigma

Ectemnius cephalotes-4

Ectemnius dives-2

Ectemnius sp-2

Gorytes laticinctus-3

Lestica sp-3

Lindenius panzeri-2

Liris niger-3

Mellinus arvensis

Mellinus sp

Mimumesa sp-8

Philanthus coronatus -7

Philanthus sp-10

Philanthus triangulum-9

Cynipidae

Andricus crystallinus -6

Andricus lasius -2

Antistrophus laciniatus-17

Cynipidae-10

Diplolepis rosae-5

Heteroecus sanctaeclarae

Periclistus brandtii -4

Diapriidae-

 Trichoporia verticillata -6

Encyrtidae

Coccidoxenoides perminutus -6

Encyrtidae-11

Encyrtus aurantii-13

Encyrtus sp-6

Leptomastix dactylopii -4

Litomastix trun

Microterys nietneri-28

Microterys sp-3

Eucharitidae- 

Obeza floridana

Eulophidae

Eulophidae-4

Eulophus sp-8

Pediobius eubius -3

Pediobius sp-2

Sympiesis gordius -5

Sympiesis sp

Tetrastichus planipennisi-5                               

Eumenidae

Allodynerus delphinalis -5

Ancistrocerus auctus-9

Ancistrocerus gazella

Ancistrocerus nigricornis-13

Anicistrocerus sp-13

Eumenes coronatus -8

Eumenes lunulatus

Eumenes promiformis

Eumenes sp-6

Eumenidae-5

Parodontodynerus ephippium-3

Symmorphus debilitatus-7

Eupelmidae

Licrooides umbilicatus-4

Eurytomidae

Bruchophagus sp-6

Caenacis inflexa-9

Delta sp-2

Eurytoma aloinae-2

Eurytoma diastrophi-4

Eurytoma nodularis -12

Eurytoma plotnikovi-28

Eurytoma robusta-15

Eurytoma rosae-15

Eurytoma sp-13

Eurytomidae-25

Glyphomerus stigma

Pteromalus sp-2

Sycophila biguttata-8

Formicidae

Camponotus aethiops-5

Camponotus lateralis

Camponotus piceus-4

Camponotus sp- 1

Camponotus sylvaticus

Formica candida

Formica cunicularia-3

Formica sanguinea-2

Formica sp-2

Formicidae-14

Gasteruptiidae

Gasteruptiidae-6

Gasteruption assectator

Gasteruption jaculator-8

Gasteruption sp -9

Halictidae

Dufourea alpina -3

Dufourea dentiventris -3

Halictidae-5

Halictus confusus -16

Halictus kessleri -6

Halictus leucaheneus-51

Halictus ligatus-4

Halictus quadricinctus -6

Halictus  pauxillus-2

Halictus  scabiosae -5

Halictus  scabiosae -5

Halictus pollinosus -18

Halictus rubicundus -6

Halictus scabiosae -6

Halictus  Seladonia-14

Halictus seladonius -3

Halictus sexcinctus -3

Halictus smaragdulus -14

Halictus sp-7

Halictus subauratus -6

Halictus subauratus -24

Halictus tumulorum -7

Lasioglossum  incompletum-2

Lasioglossum bluethgeni -3

Lasioglossum calceatum -8

Lasioglossum elegans-3

Lasioglossum fratellum-2

Lasioglossum fulvicorne -7

Lasioglossum laevigatum-4

Lasioglossum lativentre

Lasioglossum leucozonium -7

Lasioglossum lissonotum -2

Lasioglossum malachurum -4

Lasioglossum malachurum -4

Lasioglossum nymphale-4

Lasioglossum pallens-13

Lasioglossum pauxillum -3

Lasioglossum politum -2

Lasioglossum prasinum -3

Lasioglossum semilucens -3

lasioglossum sexstrigatum-2

Lasioglossum sp-29

Lasioglossum tegulariforme -3

Lasioglossum xanthopus -2

Lasioglossum zonulum-6

Nomia sp-3

Nomioides minutissimus -4

Lasioglossum zonulum-4

Ichneumonidae

Acrolyta rufocincta-3

Agrothereuthus sp

Anisobas sp-2

Anomalon sp-2

Anomaloninae sp-4

Apechthis sp

Bathyplectes immolator-2

Campopleginae sp-6

Chirotica sp-2

Chorinaeus longicornis-3

Cnenopelmatine sp

Cratichneumon luteiventris-5

Cryptinae sp-3

Ctenopelma tomentosum -2

Delomerista mandibularis

Diphyus quadripuncta

Diphyus sp

Diplazon laetatorius-4

Diplazon sp -6

Dusona annexa

Dusona sp-9

Enicospilus nerdarius

Gelis cursitans  

Gelis sp-2

Glypta consimilis-2

Glypta haesitator

Glypta similis

Glypta teres-2

Glyptomorpha sp-2

Hoplocryptus femoralis -7

Hoplocryptus sp

Ichneumon minutorius

Ichneumon sarcitorius

Ichneumon sp-5

Ichneumon tuberculipes-3

Ichneumonidae-17

Ichneumoninae sp-10

irgichneumon albilineatus

Isadelphus inimicus-6

Lissonota clypeator

Lissonota fundator -5

Lissonota sp-7

Mastrus tenuicosta-2

Meloboris sp

Metopius sp

Netelia sp-8

Ophion obscuratus-3

Ophion sp -6

Pimpla instigator -2

Pimpla rufipes -8

Pimpla sp

Pimplinae sp-2

Platylabus pumilio-3

Protichneumon pisorius

Pseudoamblyteles homocerus

Rhorus palustris-2

Rhyssella approximator-3

Scambus calobatus -13

Scambus sp-2

Stenarella domator -2

Stenichneumon alpicola-2

Therion circonflexum-2

Therion sp-4

Tromatobia sp-2

Tryphon atriceps

Xorides sp-3

Leucospidae

Leucospis dorsigera -6

Leucospis sp-3

Megachilidae

Anthidiellum notatum -2

Anthidium florentinum-17

Anthidium oblongatum-2

Anthidium septemspinosum-3

Anthidium sp-18

Anthidium strigatum

Chalicodoma ericetorum-2

Chalicodoma sp-3

Coelioxys acanthura-2

Coelioxys argentea -2

Coelioxys brevis -3

Coelioxys sp-5

Heriades sp

Heriades truncorum-11

Hoplitis adunca

Hoplitis ravouxi

Lithurgus chrysurus -3

Megachile  Lepeletier-1

Megachile apicalis-4

Megachile brevis

Megachile centuncularis-2

Megachile dorsalis  -2

Megachile flabellipes -3

Megachile lapponica-2

Megachile leachella -5

Megachile maritima-2

Megachile pilidens -8

Megachile pyrenaea -6

Megachile rotundata -6

Megachile sp-8

Megachilidae-6

Osmia adunca

Osmia bicolor

Osmia coerulescens

Osmia sp-8

Paranthidium jugatorium-3

Pseudapis bispinosa

Pseudoanthidium lituratum -3

Stelis laticincta

Trachusa byssinum-5

Trachusa interrupta-6

Trachusa sp-7

Melittidae

Dasypoda cingulata-6

Dasypoda hirtipes-3

Dasypoda sp-2

Macropis europaea -2

Melitta sp-3

Mutillidae

Dasymutilla quadriguttata-7

Mutilla sp-6

Mutillidae-6

Probably Pseudomethoca -2

Pseudomethoca sp

Tropidotilla litoralis

Ormyridae

Ormyrus  sp -6

Ormyrus orientalis  -8

Ormyrus venustus -8

Orymus cultriventris

Perilampidae

Pachyneuron formosum -3

Platygastridae

Telenomus -sp

Pompilidae

Agenioideus ruficeps -6

Anoplius infuscatus -4

Anoplius nigerrimus-2

Anoplius sp-2

Anospilus orbitalis-2

Aporus unicolor -4

Auplopus carbonarius-4

Batozonellus lacerticidae

Caliadurgus fasciatellus-2

Episyron rufipes-3

Episyron sp-4

Pompile sp-3

Pompilidae -10

Pompilus fuscus

Priocnemis melanosoma

Pteromalidae

Chalcidoidae-3

Dibrachy cavus

Pachyneuron formosum -10

Pterella melanura

Pteromalidae-3

Pteromalus bedeguaris-7

Pteromalus chrysos

Pteromalus sp -4

Pteromalus sp-3

Stenomalina micans -5

Scoliidae

Campsomeris plumipes -3

Colpa sexmaculata -7

Colpa sp-3

Megascolia maculata -5

Megascolia sp

Scolia flaviceps-2

Scolia flaviforns-3

Scolia fuciformis

Scolia hirta-13

Scolia hortorum-4

Scolia sexmaculata-3

Scolia sp -2

Sphecidae

Ammophila heydeni-6

Ammophila sabulosa-4

Ammophila sp-6

Ammophila terminata-2

Isodontia mexicana -9

Isodontia sp -2

Palmodes sp-6

Podalonia hirsuta-6

Podalonia sp-5

Podalonia tydei -3

Prionyx kirbii-8

Prionyx lividocinctus -4

Prionyx parkeri -2

Prionyx thomae -5

Sceliphron destillatorium-7

Sceliphron madraspatanum-3

Sceliphron sp

Sceliphron spirifex-2

Sphex flavipennis-4

Sphex funerarius -5

Sphex leuconotus -2

Sphex pruinosus

Sphex sp-4

Trypoxylon sp

Tenthredinidae  

Apethymus apicalis -2

Athalia circularis -6

Athalia rosae-1

Dolerus sp-2

Eriocampa ovata -2

Macrophya Montana

Selandria serva -2

Tenthredinidae-7

Tenthredo crassa-2

Tenthredo sp

Tenthredo trabeata -3

Tenthredo zonula

 Tiphidae

Meria sp-2

Myzinum sp -7

Tipha femorata

Torymidae

Catolaccus grandis-3

Eurytomidae-

Glyphomerus stigma -9

Idiomacromerus carayoni-8

Megastigmus pistaciae

Megastigmus sp-12

Monodontomerus sp -4

Podagrion pachymerum-7

Podagrion sp-3

Torymid Wasp

Torymidae-3

Torymus basalis-12

Torymus flavipes-3

Torymus sp-8

Torymus ventralis

Trigonalidae

Trigonalidae

Vespidae

Dolichovespula media

Euodynerus sp -3

Odynerus melanocephalus -2

Polistes associus

Polistes biglumis -2

Polistes bischoffi-2

Polistes dominula -9

Polistes dominulus-6

Polistes flavus 2

Polistes gallicus -17

Polistes sp-13

Polistes

Vespa crabro

Vespa orientalis -7

Vespidae-2

Vespula germanica-13

vespula germanica-face

Vespula pensylvanica-7

Vespula vulgaris-6